WhatsApp Chat with Maqdis SMKC 

02:08, Feb 9 - anwarjauhari: C Rahman changed the subject to "Maqdis SMKC "
05:56, Feb 9 - anwarjauhari: C Rahman joined
02:09, Feb 9 - C Rahman: IMG-20140209-WA0000.jpg (file attached)
02:10, Feb 9 - C Rahman: Grup ini utk berkongsi tazkirah dan peringatan sesama guru Islam. Sesungguhnya Agama itu nasihat.
0 comments: